>>>> Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

blank area
Λογότυπο Παντείου
  Διπλωματικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.
blank areaΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
blank area
blank area
blank area
blank areaΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
blank area
blank area
blank area
blank areaΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
blank area
blank area
blank areaΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
blank area
blank areaΔιεθνές Δίκαιο και Διπλωματικέςblank areablank areablank areablank areaΣπουδές
blank area
blank areaΔιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές blank areablank areablank areaΣπουδές
blank area
blank areaΔιεθνές Οικονομικό, blank areablank areablank areablank area
blank areablank areaΧρηματοοικονομικό και
blank areablank areaΤραπεζικό Δίκαιο
blank area
blank areaΕυρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική blank areablank areablank areablank area(Πρόγραμμα Jean Monnet)
blank area
blank areaΠεριβαλλοντική Διακυβέρνηση και
blank areablank area Βιώσιμη Ανάπτυξη
blank areablank area(Πρόγραμμα Jean Monnet)
blank area
blank areaΔιεθνής Πολιτική Οικονομία
blank area
blank area
blank areaΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
blank area
blank area
blank areaΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
blank area
blank area
blank area
blank areaΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Μ.Σ.
blank area
blank area
blank areaΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ.
blank area
blank area
blank areaΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
blank area
blank area
blank areaΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
blank area
blank area
blank areaΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
blank area
blank area
blank areaΑΙΤΗΣΕΙΣ
blank area
blank area
 
 

 

blank area

blank area

1. Γρουμπού Παναγιώτα: "Η συμβολή του ΔΕΚ στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

2. Θεοδοσίου Ευτυχία: "Η πολιτική της Ε.Κ. και των κρατών μελών στο Γιουγκοσλαβικό: Συγκλίσεις, αποκλίσεις". (Επιβλ. Καθ.: Αλ. Κατράνης)

3. Λάρδα Παγώνα: "Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

4. Τριανταφύλλου Θεόφιλος: "Η νομοθετική αρμοδιότητα της Ε.Κ. σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος: Από την ΕΕΠ στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση" (Επιβλ. Καθ.: Γρ. Τσάλτας).

5. Δαμίγος Ποθητός: "Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 1994)". (Επιβλ. Καθ.: Θ.-Α. Χριστοδουλίδης)

6. Λαζαρίδης Νικόλαος: "Ο πολιτικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

7. Αλεξανδράτου Βασιλική: "Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι Χ-ΚΑΕ σε τροχιά ένταξης". (Επιβλ. Καθ.: Θ.-Α. Χριστοδουλίδης)

8. Μεϊντάσης Χαράλαμπος: "Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

9. Κουκουβίνου Τατιάνα: "Ο κοινοτικός κοινωνικός διάλογος: Ο διάλογος του Val Duchesse". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

10. Παπαδόπουλος Σταύρος: "Πτυχές του καθεστώτος λειτουργίας των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

11. Σακελλαράκη Χρυσούλα: "Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτική ασύλου και προσφύγων". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης).

12. Αργυροπούλου Ευθυμία: "Η απελευθέρωση των θαλασσίων μεταφορών και η ελληνική ναυτιλία". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

13. Σπανός Νικόλαος: "Οι διεθνείς επενδύσεις των εταιριών πετρελαίου. Η περίπτωση των επενδύσεων για τα πετρέλαια της Κασπίας θάλασσας". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

14. Στάθη Παναγιώτα: "Κοινοτική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

15. Τσαγρής Θεόφιλος: "Τα πολιτικά δικαιώματα στην κοινοτική έννομη τάξη". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

16. Σιγανός Νικόλαος: "Η ελληνική διοίκηση και οι διαδικασίες εναρμόνισης της ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής με την αντίστοιχη κοινοτική". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης).

17. Μπακάλη Δέσποινα: "Μηχανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης).

18. Εχντίμπ Μάτζεντ: "Ισλαμικό κίνημα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ και η επίδραση στην ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή". (Επιβλ. Καθ.: Α. Κούτσης).

19. Πολυχρονάκης Γρηγόριος: "Ευρωπαϊκή Ένωση και τηλεπικοινωνιακός τομέας: Από το κρατικό μονοπώλιο στη διεθνοποίηση της αγοράς". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

20. Φακιολάς Ευστάθιος: "Ασφάλεια και στρατηγική στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Σχεδίασμα εισαγωγής στη συγκρότηση μιας νέας θεωρητικής προσέγγισης". (Επιβλ. Καθ.: Π. Ήφαιστος).

21. Σταμπουλόπουλος Χρήστος: "Οι προϋποθέσεις παραδεκτού ατομικών προσφυγών ακυρώσεως κατά το άρθρο 173 ΣυνθΕΟΚ". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς).

22. Ελευθεριάδου Αλίκη: "Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (money-laundering)". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

23. Παναγιωτίδης Ελευθ.: "Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων: Εθνικές και κοινοτικές πτυχές". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

24. Στυμφαλιάδου Μαρ.: "Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

25. Φοβάκης Ιωσήφ: "Η απελευθέρωση του εμπορίου χρηματιστηριακών υπηρεσιών στα πλαίσια της GATS και της Ευρ. Ένωσης". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γκόρτσος).

26. Στρογγυλού Χριστίνα: "Η προστασία του καταναλωτή στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: Η σύμβαση των Βρυξελλών της 27/9/1968 και η Σύμβαση της Ρώμης της 19/6/1980". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς).

27. Μπετσικώκου Αικατ.: "Το φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

28. Μπονάκη Μαγδαληνή: "Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

29. Καψή Μαρία: "Η Ευρώπη των Περιφερειών". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

30. Μαρκοπούλου Γεωργία-Μαρία: "Η ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων και η ρύθμιση του κινδύνου στη Σύμβαση των Η. Ε. για τη διεθνή πώληση αγαθών. Σύγκριση με τη ρύθμιση της πώλησης στον ελληνικό Αστικό Κώδικα". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

31. Μαρούδα Μαρία: "Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και η εξέλιξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου προς την κρίση των εγκλημάτων πολέμου". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης).

32. Φούφουλας Κων/νος: "Η εγγυητική επιστολή στο διεθνές εμπόριο αγαθών". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

33. Βακλά Ευλαμπία: "Το νέο μέσο εμπορικής πολιτικής της Κοινότητας". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

34. Μάστακας Πέτρος: "Η ανθρωπιστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συμβολή στη θεωρητική διαμόρφωση και πρακτικές εφαρμογές". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης).

35. Χατζηαντωνίου Αικατερίνη: "Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας: Η περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πλατιάς).

36. Παπαθανασίου Ελένη: "Ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία: Η περίπτωση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γιαλλουρίδης).

37. Δερτούζου Μαριάνθη: "Το δίκαιο των συμβάσεων προώθησης πωλήσεων αγαθών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Αντιπροσωπεία, διανομή, προμήθεια, φραντσάϊζ". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

38. Βασιλειάδης Αναστ.: "Ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: Η περίπτωση της ΕΕ". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

39. Μαυρίδης Παναγιώτης: "Στρατηγική διάσταση της κρίσης του Μαρτίου 1987 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας". (Επιβλ. Καθ.: Π. Ήφαιστος).

40. Μπακοπούλου Ευτυχία: "Εξαγωγικές πιστώσεις, διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

41. Μπελιμπασάκης Μάριος: "Ο ρόλος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας στο νέο διεθνές σύστημα ασφάλειας: Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

42. Αντωνοπούλου Πηνελόπη: "Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Από τη διακυβερνητική συνεργασία στην κωδικοποίηση". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης).

43. Παπαδόπουλος Νικόλαος: "Η κάλυψη των ελληνοτουρκικών κρίσεων του '87 και των Ίμια από τα τρία Διεθνή Πρακτορεία Associated Press, Reuters και A. F. P.". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

44. Γαβριήλ Στυλιανός: "Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την κρίση των Ίμια". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου).

45. Τζιβιτζίογλου Χρήστος: "Οι εσωτερικοί παράγοντες στην Τουρκία: Πως επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής". (Επιβλ. Καθ.: Α. Κούτσης).

46. Βαλσαμή Ισμήνη: "Το διεθνές καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος από τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων". (Επιβλ. Καθ.: Ε. Ραυτόπυλος).

47. Μαθιουδάκης Μάριος: "Τα πετρέλαια της Κασπίας και η μεταφορά τους στις διεθνείς αγορές". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

48. Κυριακοπούλου Ελένη: "Η πολιτική εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πλατιάς).

49. Γκιόλμας Γεώργιος: "Οι συμβάσεις ανταλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων (financial swaps) και η σύμβαση πλαίσιο της International Swaps Dealers Association (ISDA)". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

50. Αλεξανδρή Ευτυχία: "Ο δημόσιος χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης ως πρόβλημα των σχέσεων ελληνικού και κοινοτικού δικαίου". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς).

51. Σταμούλης Σπυρίδων: "Οι ελληνικές ομάδες πίεσης στο κοινοτικό σύστημα για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων και ποτών". (Επιβλ. Καθ.: Αργ. Πασσάς).

52. Πέτσας Στυλιανός: "Ευρωπαϊκή Ένωση - Ηνωμένες Πολιτείες: Η εξωεδαφική εφαρμογή των κανόνων εμπορικής πολιτικής". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

53. Ζερβός Χρυσοβαλάντης: "Γεωπολιτική των υδάτινων πόρων της Μέσης Ανατολής". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

54. Βαφειάδης Απόστολος: "Εξωτερικοί παράγοντες διάλυσης της ΟΣΔ Γιουγκοσλαβίας". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γιαλλουρίδης).

55. Παπαδάκη Αγάπη: "Οι δομικές προσαρμογές στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενόψει της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση της εθνικής διοίκησης". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πασσάς).

56. Κατσουλάκη Ελένη: "Η ευελιξία μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

57. Λάσκαρη Τατιάνα: "Το θεσμικό πλαίσιο του ευρώ και οι επιπτώσεις από την εισαγωγή του στις τραπεζικές συναλλαγές". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

58. Σωφρονά Λυδία - Ελισσάβετ: " Οι εγγυητικές συμβάσεις στις διεθνείς συναλλαγές-Η σύμβαση των Η.Ε. για τις αυτόνομες εγγυήσεις και τις εγγυητικές επιστολές τύπου stand-by". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

59. Μπουργασλής Αναστάσιος: "Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας μετά την εγκαθίδρυση της Τελωνειακής Ένωσης". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γιαλλουρίδης).

60. Πηγαδιώτη Θεοδώρα: "Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Στρατιωτική Δικαιοσύνη". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς)

61. Στρογγυλού Ελένη: "Η οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς)

62. Κοσμά Κωνσταντίνα: "Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα: Δομή και λειτουργία στην ευρωπαϊκή προοπτική". (Επιβλ. Καθ.: Αργ. Πασσάς).

63. Σταθοπούλου Θεοδώρα: "Η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική πολιτική (Πρόγραμμα MEDIA II). Η ελληνική θέση". (Επιβλ. Καθ.: Αργ. Πασσάς)

64. Σαλατάς Γεώργιος: "Το καθεστώς των υπηρεσιών εδάφους στα κοινοτικά αεροδρόμια". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

65. Παπακωνσταντίνου Σταματίνα: "Μέτρα εμπορικού αποκλεισμού (embargo) στη Γιουγκοσλαβική κρίση". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

66. Ατσίδη Ανθή: "Η εξωτερική και εσωτερική προσαρμογή του ΝΑΤΟ στη μεταψυχροπολεμική εποχή". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

67. Τασάκος Κωνσταντίνος: "Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού χρήματος". (Επιβλ. Καθ.: Χρ. Γκόρτσος).

68. Λουδάρου Άρτεμις: "Η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών κατά το κοινοτικό τραπεζικό δίκαιο". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

69. Παπαθεοδώρου Ιουλία: "Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου. Βασικές έννοιες - τάσεις & προβληματισμοί". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

70. Δαουτάκου Δέσποινα: "Η εμπορική διένεξη Η.Π.Α. - Ε.Ε. για το κοινοτικό καθεστώς εισαγωγής, διανομής και εμπορίας μπανανών στα πλαίσια του Π.Ο.Ε.". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

71. Μαχαίρα Ελευθερία: "Η Ευρωμεσογειακή συνεργασία: Τωρινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές". (Επιβλ. Καθ.: Θ. Χριστοδουλίδης)

72. Σουμέλα Μαρία: "Προς μια ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα ασύλου και προσφύγων. Εξελίξεις - ζητήματα - προοπτικές". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης)

73. Λοΐζου Βασιλική: "Το ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.. Η περίπτωση της Τουρκίας". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης)

74. Κούρτη Παρασκευή: "Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής: Θεσμική κατοχύρωση και αποτίμηση του έργου του". (Επιβλ. Καθ.: Δ. Παπαγιάννης)

75. Μαυρουδή Μανουέλα: "Οφέλη από την ήττα: Η εξέλιξη της Ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ως τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου)

76. Ποντικάκος Σωτήρης: "Η Διεθνής επέμβαση στη Βοσνία και τα δύο κυρίαρχα ρεύματα σκέψης: Ρεαλισμός και Νεοφιλελευθερισμός". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

77. Μεσσηνέζης Μιλτιάδης: "Η διεθνής επενδυτική διαιτησία στα πλαίσια του Διεθνούς Κέντρου για τον Διακανονισμό των Επενδυτικών Διαφορών (ΙCSID)". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

78. Μητσάκης Ανδρέας: "Το θεωρητικό μοντέλο εξαναγκαστικής διπλωματίας του Alexander George και η εφαρμογή του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά την περίοδο 1987 - 1996". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου).

79. Δημητρού Παρασκευή: "Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η περίπτωση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθ.: Αργ. Πασσάς).

80. Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ: "Η επιρροή του Ισλάμ στη διαμόρφωση του τουρκικού εθνικισμού: Μύθος και πραγματικότητα". (Επιβλ. Καθ.: Μ.-Ε. Κοππά).

81. Σκιαδάς Παναγιώτης: "Η χρήση των Υδάτινων Πόρων σαν εργαλείο Υψηλής Πολιτικής: Οι σχέσεις Τουρκίας - Συρίας - Ιράκ". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

82. Καστανάς Ευάγγελος: "Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 - 1913. Συστημική και εσωτερικοί παράγοντες της πολιτικής των κρατών". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου).

83. Σεραφείμ Αικατερίνη: "Ο ρόλος του στρατού στην Τουρκική Κοινωνία και Πολιτική: Τα πραξικοπήματα του 1960 και του 1980". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

84. Μητσάκη Αμαλία: "Το πρόγραμμα της Κοινότητας για την προστασία των καταναλωτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

85. Μυλωνάκης Γεώργιος: "Η δυναμική της σχέσης του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στη Μεταψυχροπολεμική εποχή". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

86. Ρουμπάνης Ηλίας: "Ελληνική και Τουρκική Εθνική ιδεολογία: το χαρτονόμισμα σαν μέσο σύγκρισης του βιώματος της εθνικής συνείδησης". (Επιβλ. Καθ. Μ.- Ε. Κοππά).

87. Πουλάκη Βασιλική: "Η Υπερκαυκασία σε μετάβαση: οικοδόμηση εθνικής ταυτότητας και εθνοτικές συγκρούσεις". (Επιβλ. Καθ. Μ.- Ε. Κοππά).

88. Φραγκογιάννη Κατερίνα: "Το ισχύον καθεστώς διασύνδεσης στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ευρωπαϊκές και εθνικές διαστάσεις". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

89. Χαμακιώτη Δέσποινα: "Η πολιτική αποθεμάτων πετρελαίου της Ε.Ε. Η υπόθεση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

90. Κυπριώτη Βιργινία: "Η προβληματική της ανθρωπιστικής επέμβασης στη μεταψυχροπολεμική εποχή". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

91. Θεοδώρου Δημήτριος: "Ανταρτοπόλεμος, θεωρία και πράξη". (Επιβλ. Καθ. Π. Ήφαιστος).

92. Λασκαρίδης Κωνσταντίνος: "Η Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική μετά την ενσωμάτωση του SCHENGEN". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

93. Σπυροπούλου Θεοδώρα: "Φυσικό αέριο. Η πορεία στην Ε.Ε. - Η ένταξή του στην ελληνική αγορά". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

94. Σιοτρόπου Ευαγγελία: "Το νομικό καθεστώς διέλευσης των πολεμικών πλοίων από τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας". (Επιβλ. Καθ. Γρ. Τσάλτας).

95. Γιουζέπας Αναστάσιος: "Η Σχολή των Αρχαίων Κυνικών από τη σκοπιά της φιλοσοφίας των Διεθνών Σχέσεων". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

96. Κυπαρίσσης Ευάγγελος: "Ελληνική Υψηλή Στρατηγική 1919-1941. Από την καταστροφική Υπερεπέκταση στην Αποτελεσματική Ανάσχεση". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

97. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης: "Οικονομική Κατασκοπεία: Κίνητρα, Αντικίνητρα και οι Επιπτώσεις της στην Υψηλή Στρατηγική". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

98. Ρέπορτερ Βασίλειος: "Η Αεροπορική ισχύς ως παράγοντας εξαναγκαστικής διπλωματίας και εξωτερικών επεμβάσεων σε κρίσεις". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

99. Ιντζόγλου Νικόλαος: "Κοινοτικές πρωτοβουλίες: Ένας διαφορετικός ρόλος των Εθνικών Διοικήσεων - Η Ελληνική περίπτωση". (Επιβλ. Καθ. Αργ. Πασσάς).

100. Τανιμανίδη Γεωργία: "Ζητήματα τρομοκρατίας στη Διεθνή Έννομη Τάξη. Η προβληματική της καταστολής". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

101. Ρίκος Γεράσιμος: "Μειονοτικές διεκδικήσεις στη νέα Ευρώπη και η προβληματική της αυτοδιάθεσης". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

102. Σταυρόπουλος Αλέξανδρος: "Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προστασίας των εθνικών μειονοτήτων. Συγκριτική παρουσίαση της συμβολής του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

103. Παναγιωτίδης Βασίλειος: "Θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

104. Θεοφανίδου Κατερίνα: "Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα της εξωσυμβατικής ευθύνης της Κοινότητας". (Επιβλ. Καθ. Χ. Ταγαράς).

105. Κρικώνης Γεώργιος: "Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδας μετά την ένταξή της στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

106. Καφετζής Γεώργιος: "Η προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

107. Τσαγκλής Αντώνιος: "Στρατιωτική στρατηγική της Ελλάδας κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα: Κριτική αποτίμηση". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

108. Χαρίτος Ηλίας: "Βασικά χαρακτηριστικά και νομικό καθεστώς των διεθνών ομολογιακών δανείων. Χρεοστάσιο - Αναδιαπραγμάτευση. Περιπτώσεις Μεξικού - Ρωσίας". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

109. Βαρδάκης Εμμανουήλ: "Η διεθνής πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις με τις Η.Π.Α.". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

110. Τρέπα Σεβαστή: "Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στην επίλυση συγκρούσεων. Η περίπτωση του Κόσοβο". (Επιβλ. Καθ. Ειρ. Χειλά).

111. Λυμούρης Νικόλαος: "Η πρόσβαση των πολιτών στα κοινοτικά έγγραφα και ο νέος κανονισμός 1049/2001". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

112. Καρακωνσταντής Δημήτριος: "Η καταχώρηση των Domain Names στο Internet. Η επίδραση της αμερικανικής νομοθεσίας και πρακτικής". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

113. Αφροδίτη Τσάκου: "Πολιτική Απασχόλησης και η Νέα Μέθοδος Ανοιχτού Συντονισμού της Λισσαβώνας". (Επιβλ. Καθ. Ηρώ Νικολακοπούλου - Στεφάνου).

114. Πολίτη Αικατερίνη: "Το ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ των Επιχειρήσεων (B2B) και Θέματα Ανταγωνισμού (Joint Ventures)". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

115. Γιαννίκου Γεωργία "Ο Έλεγχος των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων. Η Πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

116. Βασιλείου Σοφία: "Οι Συμβάσεις Παραχώρησης στο Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο - Εκτέλεση Δημοσίων Έργων με τη Μέθοδο της Παραχώρησης της εκμετάλλευσης". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

117. Γεωργούτσου Γεωργία: "Η Οδηγία 89/592/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1989 αναφορικά με τις πράξεις προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

118. Πετσινάρη Αναστασία: "Οι Επιθετικές Εξαγορές (take - over bids) - Ανάλυση της 13ης Πρότασης Οδηγίας στον Τομέα του Δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

119. Χαϊκάλη Αλίκη - Ελένη: "Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και ο Ρόλος των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

120. Μαρτζέλης Χρήστος: "Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: κοινοτικές και διεθνείς κανονιστικές εξελίξεις". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

121. Σιαμάνη Ευθαλία: "Ενιαία Εποπτεία Κοινοτικών Κεφαλαιαγορών". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

122. Κολοβού Νικολέττα: "Η Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

123. Γκούμα Παναγιώτα: "Το Κοινοτικό και Αμερικανικό Δίκαιο Ανταγωνισμού στον Τομέα των Τραπεζών - Ιδιαίτερη Αναφορά στις Συγκεντρώσεις". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

124. Γεωργακούλιας Αθανάσιος: "Συγκριτική Θεώρηση της Χρηματοδοτικής Δραστηριότητος των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών μέσω του Εργαλείου του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

125. Δερεδάκη Μαρία: "Οι Νέες Διατάξεις για τη Διεθνή Δικαιοδοσία επί Ιδιωτικών Διαφορών στο Κοινοτικό Δίκαιο". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Ταγαράς).

126. Κουγιού Σαράντης: "Στάσεις και παραδοχές περί Ηγεμονικής Σταθερότητας στις Διεθνείς Σχέσεις". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

127. Μπλάτσιου Αναστασία: "Οι Οικονομικές Κυρώσεις ως Εργαλείο Εξωτερικής Πολιτικής". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

128. Προκάκης Κωνσταντίνος: "Η Κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική: Οι στρατηγικές Επιλογές της Γαλλίας". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

129. Κούγιας Κωνσταντίνος: "Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ταυτότητα και ο Ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας στην Διαμόρφωσή της". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

130. Μάμαλος Γεώργιος: "Η Άρση των Αναθεμάτων μεταξύ των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης ως επίτευγμα Διπλωματικής Πρακτικής". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γιανναράς).

131. Θεοχάρη Αικατερίνη: "Η Οδηγία 2001/24/ΕΚ για την Εξυγίανση & Εκκαθάριση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

132. Καρανικόλα Λουκία: "Πρόταση Οδηγίας για την εξ' αποστάσεως εμπορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές και την τροποποίηση της Οδηγίας 90/619/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

133. Τσοκανάς Νικόλαος: "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Δικαιοταξία". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

134. Αφεντάκης Λουΐζος: "Τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας και η Αντιμετώπισή τους από το Διεθνές Δίκαιο". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

135. Παϊπάης Βασίλειος: "Τάξη και Δικαιοσύνη στη Διεθνή Πολιτική - Η Περιγραφική Θεωρία της Απόφασης συναντά τη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

136. Μακρής Σπυρίδων: "Η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στον 21ο Αιώνα. Κονστρουκτιβισμός vs Ρασιοναλισμός στην Αιχμή της Συζήτησης της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

137. Μανουσάκης Βασίλειος: "Η Στρατηγική Πτυχή στον Ανταγωνισμό Δημοκρατίας της Βενετίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορία". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

138. Κουτελίδας Ιωάννης: "Μειονότητες σε Πολυεθνικά Κράτη: Η Περίπτωση της Ουγγρικής Μειονότητας στη Βοϊβοδίνα". (Επιβλ. Καθ. Μ.- Ε. Κοππά).

139. Βασιλείου Ηλίας: "Αεροπορική Ισχύς Και Στρατηγική Παράλυση". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

140. Βεντούρη Μαρία: "Η θέση των μικρών κρατών στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

141. Τσιριγώτης Διονύσιος: "Αποτρεπτική στρατηγική και κρίσεις Ελλάδας - Τουρκίας 1987-1986". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

142. Μπαχαρίου Ευφροσύνη - Δάφνη: "Κράτος και οικονομική αλληλεξάρτηση στο νέο διεθνές περιβάλλον". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

143. Αδαμοπούλου Παρθενόπη: "Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού: Έργο, δυνατότητες, προοπτικές". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γιανναράς).

144. Ματεντζόγλου Σίμος: "Συστημική ανάλυση, νεορεαλισμός, θεωρία συμμαχιών. Η περίπτωση της προσέγγισης Η.Π.Α. - Κίνας την Δεκαετία του 1970". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

145. Φενέκος Στέλιος: "Η νέα στρατηγική συνεργασίας Ελλάδος - Τουρκίας υπό το πρίσμα της θεωρίας παιγνίων". (Επιβλ. Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλος).

146. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος: "Ο κοινοτικός Προϋπολογισμός και τα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Επιβλ. Καθ. Αργ. Πασσάς).

147. Κοτρωνάκη Αικατερίνη: "Το κοινοτικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων: η δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης συμβάσεων του δημοσίου (Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) και η προσαρμογή της στην ελληνική έννομη τάξη". (Επιβλ. Καθ. Δον. Παπαγιάννης).

148. Μπέλια Αρετή: "Η συμβολή της νομολογίας του ΔΕΚ στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Διοικητικής Πράξης. Η επίδρασή της στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο. Η περίπτωση του ελληνικού Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας". (Επιβλ. Καθ. Δον. Παπαγιάννης).

149. Μπουλούκου Αλεξάνδρα: "Η εξέλιξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εταιρίας". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

150. Κυριακαντωνάκης Ιωάννης: "Σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις για την εθνική ταυτότητα και τον εθνικισμό. Η περίπτωση του ελληνικού ρομαντισμού". (Επιβλ. Καθ. Μ.-Ε. Κοππά).

151. Δασκάλου Θεόδωρος: "Η αμυντική στρατηγική της Ελλάδας στη μεταψυχροπολεμική εποχή στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

152. Δασκαλάκη Αικατερίνη: "Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διεθνές και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο". (Επιβλ. Καθ. Ηρώ Νικολακοπούλου - Στεφάνου).

153. Κρίμπαλης Δημοσθένης: "Η κοινωνία της πληροφορίας στην εκπαίδευση και στην απασχόληση μέσα από τα Κοινοτικά Πλαίσια στήριξης". (Επιβλ. Καθ. Ηρώ Νικολακοπούλου - Στεφάνου).

154. Αποσκίτης Βασίλειος: "Δίκτυα διανομής αυτοκινήτων και Κοινοτικό Δίκαιο ανταγωνισμού". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

155. Σταυρόπουλος Νικόλαος: "Ο πόλεμος της Κορέας: ανάλυση από τη σκοπιά της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

156. Κουτσουμπέλης Παναγιώτης: "Η εξωτερική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντας διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

157. Μπλάνας Νικόλαος: "Λαϊκή κυριαρχία - δημοκρατικό έλλειμμα: η περίπτωση της ΟΝΕ". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

158. Φαρμάκη Πολυτίμη: "Νέες μορφές ευρωπαϊκής διακυβέρνησης: η διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης και η νέα στρατηγική εφαρμογής των οδηγιών στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Η περίπτωση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων". (Επιβλ. Καθ. Αργ. Πασσάς).

159. Δουληγέρης Θωμάς: "Η προστασία του καταναλωτή στη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

160. Μηλάκη Δέσποινα - Αφροδίτη: "Υποχρέωση σεβασμού και διασφάλισης του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη δικαιοπολιτική της διάσταση". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

161. Γκιώνης Χρίστος: "Νομισματική ισχύς και διεθνής πολιτική αλλαγή. Μια παραμελημένη διάσταση υψηλής στρατηγικής". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

162. Συνοδινού - Χαριτάτου Μελίνα: "Νόμιμο και παράνομο εμπόριο όπλων. Η επίδρασή του στη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης πραγμάτων". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

163. Συγκρασίτη Ιωάννα - Μαρία: "Οι κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεσμικό πλαίσιο και εφαρμογές". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

164. Κλάψης Αντώνιος: "Το Ελληνοτουρκικό Οικονομικό Σύμφωνο της 10ης Ιουνίου 1930". (Επιβλ. Καθ. Αρ. Τούντα - Φεργάδη).

165. Σοφούλης Λυκούργος: "Τα σύγχρονα ρεύματα στην αμερικανική κοινωνία πολιτών και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

166. Μικελάτου Αγγελική: "Η περιβαλλοντική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίησή της από την ελληνική δημόσια διοίκηση: το παράδειγμα του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης". (Επιβλ. Καθ. Αργ. Πασσάς).

167. Πετράκη Ευλαμπία: "Ο ρόλος της εθνικής δημόσιας διοίκησης στη διαμόρφωση και υλοποίηση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής: το παράδειγμα της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal". (Επιβλ. Καθ. Αργ. Πασσάς).

168. Αγγελακόπουλος Αλκιβιάδης: "Τα διεθνή πρότυπα και κώδικες (standards and codes) στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα και η αξιοποίησή τους από το ΔΝΤ". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

169. Σώκκα Αικατερίνη: "Αναθεώρηση του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

170. Νούτσιας Αναστάσιος: "Οι σχέσεις του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου με το τις Μεγάλες Δυνάμεις". (Επιβλ. Καθ. Αρ. Τούντα- Φεργάδη).

171. Πετρίδη Αγγελική: "Παγκοσμιοποίηση και πολιτική προοπτική των Κοινωνικών Κινημάτων". (Επιβλ. Καθ. Μαρία- Ελένη Κοππά).

172. Γιαννικόπουλος Δημήτριος: "Η Γερμανική εξωτερική πολιτική και οι εθνότητες του Καυκάσου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο". (Επιβλ. Καθ. Μιράντα Παξιμαδοπούλου- Σταυρινού).

173. Ραϊτσιου Νικολέττα: "Οι δικαιολογητικές βάσεις της άρσης του τραπεζικού απορρήτου σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

174. Σιαπλαούρα Παρασκευή: "Η διεθνής προστασία των αρχείων ως φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς". (Επιβλ. Καθ. Ευαγ. Ραυτόπουλος).

175. Στρατηλάτη Μακρίνα: "Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική απέναντι στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1989-2000". (Επιβλ. Καθ. Κων. Αρβανιτόπουλος).

176. Βαρούτης Ελευθέριος: "Ο ρόλος των πυρηνικών όπλων στη σύγκρουση δύο περιφερειακών δυνάμεων: Η περίπτωση Ινδίας- Πακιστάν". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

177. Ζαφειράκος Θεόφιλος: "Εθνική στρατηγική ασφάλειας Η.Π.Α.: Δόγμα Bush και προληπτικός πόλεμος". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου)

178. Κρεμεζής Σπυρίδωνας- Νικόλαος: "Ιδεολογικές συνιστώσες και πρίσματα αντίληψης της πραγματικότητας στην ελληνική εξωτερική πολιτική : μια προσέγγιση με βάση τον R.JERVIS". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

179. Αποστολοπούλου Παναγιώτα: "Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές υπηρεσίες κατά το κοινοτικό δίκαιο και η ενσωμάτωση του στο ελληνικό δίκαιο". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

180. Φουντουλάκη Αναστασία: "Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή από τη σκοπιά της υψηλής στρατηγικής". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

181. Κακαουνάκη Στυλιανή: "Οι κρατικές εγγυήσεις πιστώσεων υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου προστασίας του ανταγωνισμού". (Επιβλ. Καθ. Κ. Στεφάνου).

182. Καράμπελας Κωνσταντίνος: "Τοπικά σύμφωνα και τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης". (Επιβλ. Καθ. Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου).

183. Απουσίδου Ελένη: "Η αρχή της πρόληψης στο δίκαιο των τροφίμων". (Επιβλ. Καθ. Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου).

184. Χιλετζάκης Μύρων: "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διευρωπαϊκή συνεργασία. Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Το παράδειγμα της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III". (Επιβλ. Καθ. Αργύρης Πασσάς).

185. Ζαφειρίου Νικόλαος: "Διεθνολογική και στρατηγική ανάλυση της εκστρατείας του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

186. Παπαντωνίου Ουρανία: "Ο Πολιτισμός ως παράγων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης; Το Ε.Π. "Πολιτισμός 2000-2006"". (Επιβλ. Καθ. Θεόδ. Πελαγίδης).

187. Φραγκιαδουλάκη Ουρανία: "Οι νέες μορφές διοίκησης. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Το ευρωπαϊκό πρότυπο". (Επιβλ. Καθ. Κ. Στεφάνου).

188. Νάκου Πένη: "Σύγχρονες τάσεις προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων (σε κοινοτικό και σε διεθνές επίπεδο)". (Επιβλ. Καθ. Κ. Στεφάνου).

189. Φλώρος Κωνσταντίνος: "Πτυχές διεθνολογικής και στρατηγικής ανάλυσης της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

190. Σπυροπούλου Ελένη: "Ο ρόλος της νομιμοποίησης στην πολιτική και η τέχνη ως μέσο της". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου)

191. Πανουσοπούλου Ακριβή: "Η "χρυσή μετοχή" στα πλαίσια των νέων ρυθμίσεων του ελληνικού δικαίου για την αποκρατικοποίηση. Κοινοτική-συγκριτική διάσταση". (Επιβλ. Καθ. Β. Δούβλης)

192. Κορδώσης Στέφανος: "Οι διεθνείς σχέσεις από τη σκοπιά του Carl Schmitt: Η ελληνική εξωτερική πολιτική". (Επιβλ. Καθ. Π. Ήφαιστος).

193. Πεδούλου Φανή: "Στρατηγική υπερεπέκταση των Μεγάλων Δυνάμεων και τα αίτια παρακμής τους. Η περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

194. Κωνσταντινοπούλου Παναγιώτα: "Η υψηλή στρατηγική της Κίνας στην περίοδο των μεταρρυθμίσεων". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

195. Σαράντη Βασιλική: "Ο θεσμός της ετεροδικίας στο διεθνές δίκαιο: Σύγχρονο καθεστώς και νέες τάσεις". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

196. Μιτζάλης Ιωάννης: "Η προσωρινή προστασία στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα: Μια συγκριτική προσέγγιση". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

197. Παπαδόπουλος Ιωάννης: "Η προβληματική της συνομολόγησης και της εφαρμογής των μικτών συμφωνιών". (Επιβλ. Καθ. Θ. Χριστοδουλίδης).

198. Ζωργιός Αντώνιος: "Η φορολόγηση των ομίλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α (υπό το πρίσμα του υφιστάμενου διεθνούς φορολογικού πλαισίου)". (Επιβλ. Καθ. Κ. Στεφάνου).

199. Κομποθέκλας Βασίλειος: "Η ελληνική οικονομική διπλωματία στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην ΠΓΔΜ". (Επιβλ. Καθ. Στ. Μπαμπανάσης).

200. Τζέκος Θεόδωρος: "Οι υπό μετάβαση οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσής τους με Ελλάδα και Τουρκία". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Παπάζογλου).

201. Μπούας Κωνσταντίνος: "Οι εξωτερικές σχέσεις του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

202. Τουρναβίτη Αναστασία: "Αναθεωρητικές πρακτικές των Η.Ε. για τη συλλογική ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική περίοδο: σκέψεις για το μέλλον του θεσμού". (Επιβλ. Καθ. Μ. Ιωάννου).

203. Αργείτη Μαρία- Εμμανουέλλα: "Περιβαλλοντική ενημέρωση και πληροφόρηση". (Επιβλ. Καθ. Γρ. Τσάλτας).

204. Παπαχατζάκη Μαρία - Φρατζέσκα: "Το ευρωπαϊκό σύστημα περιβαλλοντικής ευθύνης στον τομέα της διασυνοριακής ρύπανσης:η περίπτωση των υδάτων". (Επιβλ. Καθ. Γρ. Τσάλτας).

205. Γρηγορακάκη Αρχοντούλα: "Βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της Ε.Ε. - η περίπτωση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθ. Γρ. Τσάλτας).

206. Αρχοντάκη Χρυσούλα: "Το καθεστώς των επιφυλάξεων στο δίκαιο των συνθηκών". (Επιβλ. Καθ. Ευαγγ. Ραυτόπουλος).

207. Μπάρκη Βασιλική: "Η εξέλιξη του συστήματος των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων". (Επιβλ. Καθ. Κ. Στεφάνου).

208. Παναγιωτίδης Νικόλαος: "Η εξωτερική πολιτική της Βρετανίας στο Κυπριακό τη δεκαετία του 1950". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

209. Κασκαβέλης Νικόλαος: "Η πολιτική της έκδοσης στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις στην Ε.Ε". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

210. Μελίτσας Σπυρίδων: "Οι ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη- συνεργασία με τρίτες χώρες. Προοπτικές αναθεώρησης του ενεργειακού χάρτη". (Επιβλ. Καθ. Κ. Στεφάνου).

211. Αντωνοπούλου Γεωργία: "Το καθεστώς της διεθνούς διοίκησης. Οικοδόμηση της ειρήνης και κρατική κυριαρχία: Σύγκλιση ή απόκλιση". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

212. Ψιλάκη Άννα: "Η διαχρονική εξέλιξη του πρωτοβουλιακού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". (Επιβλ. Καθ. Κ. Στεφάνου).

213. Κόγια Αικατερίνη: "Ο Ρόλος των Λόμπυ στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική: Οι Περιπτώσεις του Ελληνικού και του Εβραϊκού Λόμπυ". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

214. Μανουβέλος Ευάγγελος: "Περιορισμοί και προοπτικές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ε.Ε. Το Σχέδιο Δράσης eEurope 2005 και η περίπτωση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης". (Επιβλ. Καθ. Αργ. Πασσάς).

215. Γιαννιάδη Όλγα – Μαρία: "Η νέο-ρεπουμπλικανική προσέγγιση και η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτείας". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

216. Ζιάκου Σοφία: "Ο Δημοκρατικός Βίος μετά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

217. Κρεμμύδας Χαράλαμπος: "Η Διαδικασία Θεσμικής μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: διαδικασίες αναθεώρησης των Συνθηκών και ενισχυμένης συνεργασίας / ευελιξίας". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

218. Πασιάτα Χρυσούλα: "Η Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην αμερικανική εξωτερική πολιτική: περίπτωση πολέμου στο Ιράκ (1991)". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

219. Πελώνη Αριστοτελία: "Η αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα και την Κύπρο (1967-1974): Η δικτατορία, το Πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

220. Βάγιας Ιωάννης: "Η ελληνική και αλλοδαπή νομολογία για τη Σύμβαση της Ρώμης (1980) περί εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές: Κύριες ερμηνευτικές τάσεις και κριτήριο της υπό εξέλιξη αναθεώρησης". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Ταγαράς).

221. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος: "Ελληνοϊταλικός Πόλεμος υπό το πρίσμα της υψηλής στρατηγικής και της θεωρίας διεθνών σχέσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

222. Μπουμπαγιατζόγλου Χαράλαμπος: "Συγκριτική Ανάλυση Δύο Μεταβάσεων: Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Εσωτερική πολιτική και νομιμοποίηση". (Επιβλ. Καθηγ.Μ. Κοππά).

223. Λάμπρου Ουρανία: "Η διείσδυση των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων στη χρηματοπιστωτική αγορά των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Η περίπτωση της Ουγγαρίας". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

224. Στεργίου Μαρία – Ζωή: "Η διεύρυνση της ΕΕ και η μη εντασσόμενες οικονομίες των Βαλκανίων: οι επιπτώσεις στις επενδύσεις και στις εμπορικές σχέσεις". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Παπάζογλου).

225. Ραλλιά Μαρία: "Σινοαμερικανικές Σχέσεις μετά τον ψυχρό πόλεμο". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

226. Μαγγανά Ευγενία: "Καταναγκαστική Διπλωματία: Η περίπτωση του Ιράκ (1990-1991 και Μάρτιος 2003)". (Επιβλ. Καθηγ. Αθ. Πλατιάς).

227. Μαντωνανάκης Εμμανουήλ: "Τρομοκρατία και ασύμμετρες απειλές". (Επιβλ. Καθηγ.Χ. Παπασωτηρίου).

228. Αδαμόπουλος Γεώργιος: "Η σχέση αξιολόγησης και αποδοτικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

229. Διονυσίου Ευδοκία: "Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών: η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

230. Κρητικού Ιωσηφίνα: "Διεθνή λογιστικά πρότυπα – Προσδιορισμός της αξίας “Good Will” - Άυλα περουσιακά στοιχεία". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

231. Κλώτσα Αλεξάνδρα: "Η κάμψη της νομικής προσωπικότητας στους ομίλους επιχειρήσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Β. Δούβλης).

232. Τσιαδήμου Αναστασία: "Το καθεστώς των μετακινούμενων πληθυσμών κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

233. Αγαθαγγέλου Δέσποινα: "Η αρχή της ουδετερότητας στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και η εφαρμογή της στο πεδίο δράσης των ανθρωπιστικών οργανώσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

234. Ρωσσίδη Μαρία: "Διαχείριση Ανθρωπιστικών Κρίσεων και ο ρόλος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ανθρωπιστικού Δικαίου". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

235. Πετράκη Ειρήνη: "Κοινωνική Πολιτική, ο Έλληνας Δικαστής και τα Προδικαστικά Ερωτήματα". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

236. Μπάκας Γεώργιος: "Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στο πεδίο των συνταξιοδοτικών πολιτικών: η συνέργια μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα". (Επιβλ. Καθηγ. Ηρ. Νικολακοπούλου – Στεφάνου).

237. Πρέκα Βασιλική: "Τοπικές Πολιτικές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στα πλαίσια της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού". (Επιβλ. Καθηγ. Ηρ. Νικολακοπούλου – Στεφάνου).

238. Δημητριάδης Ιωάννης: "Η επίδραση της δομής του Διεθνούς Συστήματος στη διαμόρφωση και εξέλιξη των πολιτειακών μορφών και των θεμελιωδών κατευθύνσεων της εξωτερικής πολιτικής του Ελληνικού Κράτους (1832-1990), σύμφωνα με τις συστημικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

239. Ταβουλάρης Αρτέμιος: "Η Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών στο Σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

240. Γκιόκα Βασιλεία: "Δίκαιο Διπλωματία και Πολιτικές Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ΟΑΣΕ". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

241. Χρυσοφάκη Ελένη: "Ο Θεσμός της Προεδρίας και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίπτωση της τέταρτης Ελληνικής Προεδρίας". (Επιβλ. Καθηγ. Αργ. Πασσάς).

242. Μητρόπουλος Παναγιώτης: "Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η Δράση του στα Θέματα Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

243. Καπλάνη Ελύνα: "Ο εθνικός αερομεταφορέας υπό το φως του δικαίου και της πολιτικής της ΕΚ". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

244. Μουρελάτος Σπυρίδων: "Στρατηγικές εξισορρόπησης στο τρίγωνο ΗΠΑ Κίνα Σοβιετική Ένωση των Ρ. Νίξον και Χ. Κίσινγκερ συναρτήσει με τη σημερινή εποχή". (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος).

245. Πολύζος Δημοσθένης: "Ευρωπαϊκή Αμυντική Ταυτότητα: Στρατηγική ετερότητα και ο πόλεμος του Ιράκ (2003)". (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος).

246. Διακάτου Χρυσούλα: "Η Διεπιστημονική Προσέγγιση Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Ευ. Ραυτόπουλος).

247. Πάτρα Ελένη – Ασημίνα: "Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη- Εμπόριο: Οι Σχέσεις τους στο Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος". (Επιβλ. Καθηγ. Ευ. Ραυτόπουλος).

248. Γιακουμή Βασιλική: "Ανταγωνισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα από τη νομολογία του ΔΕΚ". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

249. Λούππη Ειρήνη – Σεβαστή: "Το έγκλημα της επίθεσης: Προσπάθειες ορισμού, φύση και χαρακτηριστικά του εγκλήματος, υπό το φως άσκησης αρμοδιότητας επ’αυτού του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

250. Μπαλικούρα Βασιλική: "Μηχανισμοί και εργαλεία για την περιβαλλοντική πολιτική στις επιχειρήσεις. Οι Κανονισμοί για το σύστημα EMAS και το Οικολογικό Σήμα και η εφαρμογή του στην Ελλάδα". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας).

251. Μυλωνάς Χριστόδουλος: "Το Ζήτημα των Στενών στις Συνδιασκέψεις της Λοζάννης και του Montreaux και η Αντιμετώπιση του από τον ελληνικό Τύπο". (Επιβλ.Καθηγ. Αρ. Τούντα-Φεργάδη).

252. Καπετανάκη Αικατερίνη: "Το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εντός του πλαισίου της ενιαίας χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

253. Πολίτης Άγγελος: "Η συμβολή των συστάσεων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) στη διαμόρφωση του κοινοτικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

254. Σπάρος Δημήτριος: "Η Βρετανική Διπλωματία και το Σουδητικό Ζήτημα κατά το Μεσοπόλεμο". (Επιβλ. Καθηγ. Αρ. Τούντα - Φεργάδη).

255. Αρβανίτης Γεώργιος: "Η ευρωπαϊκή Πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας: στάσεις, συμπεριφορές όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας". (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος).

256. Ζιώγας Χρήστος: "Συγκλίσεις και Αποκλίσεις επί εξωτερικών και στρατηγικών ζητημάτων στην ΕΕ. Η περίπτωση του Ιράκ 2003". (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος).

257. Καλοφωλιά Χαρίκλεια: "Απόδημος Ελληνισμός και Ελληνικά Συμφέροντα. Ο Απολογισμός της Δράσης του Σ.Α.Ε.". (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Κοππά).

258. Σιδερίδης Δημήτριος: "Η εθνοτική σύγκρουση στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Διλήμματα και δυσκολίες επίλυσης της". (Επιβλ. Καθηγ. Ειρ. Χειλά).

259. Χαϊδεμενάκος Αναστάσιος: "Η Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) και η Περίπτωση της Κρίσης των Ιμίων". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

260. Καπούλα Ευγενία: "Η Εκπόνηση της Οδηγίας για την Καταναλωτική Πίστη". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

261. Φουστανάκης Ιωάννης: "Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στις τράπεζες και η επίδρασή του στη διαμόρφωση των κανόνων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι αυτού του κινδύνου". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

262. Στέφου Μαρίνα: "Η κατάχρηση αγοράς: το διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

263. Κόδος Χρήστος: "Διεθνής συνεργασία για τους τεχνικούς κανόνες και πρότυπα που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

264. Παπαλεωνίδας Γεώργιος: "Η προστασία των εργαζομένων κατά τους μετασχηματισμούς Επιχειρήσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Β. Δουβλής).

265. Τσίκος Γιώργος: "Σύγκριση των οικονομικών ολοκληρώσεων Τουρκίας – Ελλάδας με την Τουρκίας – Ισραήλ". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Παπάζογλου).

266. Τσόγκα Αναστασία: "Ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση του trafficking". (Επιβλ. Καθηγ. Η. Νικολακοπούλου – Στεφάνου).

267. Καρατζόγλου Αβραάμ: "Εμπόριο και οικονομικές διενέξεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Υπόθεση της ευρω-αμερικανικής διένεξης για το χάλυβα". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

268. Τσάμη Παρασκευή: "Ζητήματα εφαρμογής στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

269. Κουτρούλης Κωνσταντίνος: "Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, και η εξωτερίκευση (outsourcing) της παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων του τομέα της στις όμορες χώρες της Βαλκανικής". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

270. Βαρδίκος Χαράλαμπος: "Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Αθλητισμό: το παράδειγμα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου". (Επιβλ.Καθηγ. Χ. Ταγαράς )

271. Ζησιάδη Ευαγγελία: "Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στα πλαίσια της ΚΑΠ: εθνικά μέτρα για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η Κοινοτική Πρωτοβουλία Laeder+". (Επιβλ. Καθηγ. Η. Νικολακοπούλου -Στεφάνου).

272. Κουτρούλου Ευαγγελία: "Τα διλήμματα Ασφαλείας του τριγώνου ΗΠΑ-Ιαπωνίας-Κίνας στην Εποχή της Αβεβαιότητας". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

273. Στεφανίδη Αικατερίνη: "Η Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Ανεξάρτητες Αρχές". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

274. Κοκκορές Βασίλειος: "Οικονομία και Εθνική πολιτική Ασφάλειας". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

275. Γκότσης Χαράλαμπος: "Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με αεροπορική μεταφορά και η προστασία του καταναλωτή κατά το κοινοτικό δίκαιο". (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Παπαντώνη).

276. Κώτσης Ευστάθιος: "Ο χειρισμός των κρίσεων υπό το πρίσμα της Στρατηγικής της έμμεσης προσέγγισης". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

277. Τζιοτζιοβίλη Ευαγγελία: "Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας στα πλαίσια των διεθνών προδιαγραφών για την εταιρική διακυβέρνηση". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

278. Σελήνης Δημήτριος: "Διεθνής Νομολογία: ζητήματα διαμόρφωσης και επίδρασης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

279. Λύρα Ελπινίκη: "Διασυνοριακές συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην ΕΕ". ( Επιβλ. Καθηγ. Β. Δουβλής )

280. Φούντα Ευαγγελία: "Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση: τα μέτρα μετά την 11/9 : Δίκαιο και Πολιτική". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

281. Παπαδόπουλος Σταύρος: "Οι δημοσιογράφοι στα διασταυρούμενα πυρά των ενόπλων συρράξεων. Μια διεθνολογική προσέγγιση". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

282. Δεπάστα Αικατερίνη: "Η πτυχή της περιβαλλοντικής ασφάλειας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο". (Επικ. Καθηγ. Ειρήνη Χειλά).

283. Κοντός Μιχάλης: "Αμερικανικές αντιλήψεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης μετά το 1989". (Επιβλ. Καθ. Π. Ήφαιστος).

284. Αθανασόπουλος Άγγελος: "Η έννοια των επεμβάσεων στη μεταψυχροπολεμική εποχή: Νομικά, ηθικά και πολιτικά διλήμματα στις περιπτώσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Αφγανιστάν". (Επικ. Καθηγ. Ειρήνη Χειλά).

285. Γλυκύ Θέμις: "Η προσαρμογή της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης στο θεσμικό-πολιτικό σύστημα της ΕΕ". (Επιβλ. Καθηγ. Αργ. Πασσάς).

286. Μπαλεϊσύτε Κριστίνα: "Ρόλος του ΥΠΕΞ στον εθνικό συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής: η εμπειρία των Κάτω Χωρών της Ελλάδας, και της Λιθουανίας". (Επιβλ. Καθηγ. Αργ. Πασσάς)

287. Τσούτσια Αναστασία: "Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η πρόσφατη αναθεώρησή του: η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

288. Ροκοπούλου Βασιλική: "Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο: Οι διατάξεις του Νέου Συμφώνου της Βασιλείας (2004)". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

289. Αναγνώστου Ανδρέας: "Η επίδραση του διεθνούς πλαισίου στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την επίβλεψη των συστημάτων διακανονισμού χρεογράφων". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

290. Γκουγκουτούδη Δήμητρα: "Η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και το 6ο ΠΠ για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη: το παράδειγμα της θεματικής προτεραιότητας ‘Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και η συμμετοχή της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθηγ. Αργ. Πασσάς).

291. Γιαννουλάκου Αγγελική: "Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ως εκφραστής των νέων μορφών διακυβέρνησης στις θαλάσσιες μεταφορές". (Επιβλ. Καθηγ. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου).

292. Κατακάλου Ευαγγελία: "Η διοικητική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Ευρ. Ένωση μέσω της εφαρμογής της αρχής της ανάθεσης: το παράδειγμα της ΕΕΤΤ". (Επιβλ. Καθηγ. Αργ. Πασσάς)

293. Φιλιππόπουλος Γιώργος: "Η Καντιανή σκέψη για τη διεθνή κοινωνία-ιστορικές και σύγχρονες όψεις". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλος).

294. Γονατίδου Ζωοπηγή: "Στρατηγικές διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης: Chipita International S.A.". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Παπάζογλου).

295. Δημητροπούλου Αναστασία: "Το αίτημα για την προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: θεωρητική θεμελίωση και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

296. Προκάκη Ιωάννα: "Ο εθνικισμός στη Σερβία του Μιλόσεβιτς: Κοινωνικοί, Πολιτιστικοί και Πολιτικοί Παράγοντες". (Επικ. Καθηγ. Μ.-Ε. Κοππά)

297. Μπολώσης Μιχαήλ: "Ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος και η στάση της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, μέσα από το αρχείο του Ελευθέρου Βήματος". (Επιβλ. Καθηγ. Αρ. Τούντα-Φρεγάδη)

298. Χολής Σταύρος: "Η διαδικασία οικοδόμησης ειρήνης στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Ανακύπτοντα προβλήματα στις περιπτώσεις της Βοσνίας και του Αφγανιστάν". (Επικ. Καθηγ. Ειρήνη Χειλά)

299. Γιαννακοπούλου Πηνελόπη: "Η μετανάστευση στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ: Η περίπτωση του Maghreb". (Επιβλ. Καθηγ. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου)

300. Κωτσίνα Ελένη: "Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Διεθνής Δικαιοσύνη". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

301. Μιχαλίτση Ποθητή: "Το καθεστώς των παιδιών-μαχητών στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

302. Προβατά Ανθή: "Ελληνικό κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση (1974-1986). Προβλήματα-διλήμματα σχετικά με την προσαρμογή του κράτους σε υπερεθνικούς θεσμούς". (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος)

303. Γατσοπούλου Σωτηρία: "Η προβληματική του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του ανθρωπιστικού δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

304. Φακουρέλη Μαρία: "Το καθεστώς του μαχητή και του αιχμαλώτου πολέμου υπό το φως των σύγχρονων ένοπλων συρράξεων". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

305. Φλώρου Ανδριάνα: "Η προστασία των αμάχων στα πλαίσια του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

306. Πουλημένου Σοφία-Μαρία: "Η Γνωμοδότηση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων: Ζητήματα εφαρμογής και η συμβολή στο διεθνές δίκαιο. Το παράδειγμα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

307. Μπαταλογιάννη Σοφία: "Ζητήματα εκτέλεσης αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας (1996-2005)". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

308. Μαρκοπούλου Μαρία-Ελένη: "Η διπλωματία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα: συγκριτική προσέγγιση της δράσης των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακών οργανώσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

309. Αθανασάτος Γεώργιος: "Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

310. Κωνσταντινίδη Ελισάβετ: "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) ως όργανο προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

311. Νικολαΐδης Ιωάννης: "Ετερότητα και πολυπολιτισμικότητα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και η δράση της". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

312. Κατσούρας Δημήτρης: "Παγκοσμιοποίηση και θαλάσσια ισχύς. Η ναυτική στρατηγική της Ελλάδας στη μετά 9/11 εποχή". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

313. Γκανέτσος Ηλίας: "Η επιρροή του Γουιλσονισμού στις διεθνείς επεμβάσεις μετά τον Ψυχρό Πόλεμο". (Επιβλ. Καθηγ. Ειρ. Χειλά)

314. Κουτέλου Ασημίνα: "Στρατηγικός αιφνιδιασμός. Η περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

315. Hide Enri: "Το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Μια προσέγγιση στα πλαίσια της στρατηγικής αναπροσαρμογής των κρατών". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

316. Ασημακόπουλος Φώτιος: "Ιαπωνική Υψηλή Στρατηγική 1931-1945". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλος).

317. Κάζης Δημήτριος: "Η άνοδος της χριστιανικής δεξιάς στην αμερικανική πολιτική ζωή και η επιρροή της στην εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α.". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

318. Μικεδάκη Αργυρώ: "Τα αναπτυξιακά προβλήματα των νησιωτικών χωρών. Η περίπτωση της Καραϊβικής". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

319. Χατζής Γεώργιος: "Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στον ευρωπαϊκό χώρο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπισή τους". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

320. Μητροπούλου Ιωάννα-Μαρία: "Κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντικοί πρόσφυγες". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

321. Ραμπαβίλα Μαρία: "Αστικοποίηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αναπτυσσόμενος Κόσμος". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

322. Λαγαρία Αικατερίνη: "Η αμοιβαία αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης και επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της στην Ελλάδα: ο διάλογος δικαστή-νομοθέτη". (Επιβλ. Καθηγ. Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου)

323. Δεμερτζή Αικατερίνη: "Ο ρόλος των εργαζομένων στην ελληνική Ευρωπαϊκή Εταιρία". (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Παπαντώνη)

324. Μαργαρίτη Ειρήνη: "Το καθεστώς των γενοσήμων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Επιβλ. Καθηγ. Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου)

325. Κουγιάς Γεώργιος: "Η επίδραση του κόστους εργασίας επί των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η περίπτωση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

326. Αδικημενάκη Ευαγγελία: "Όπλα μαζικής καταστροφής: εφαρμογές στο διεθνές δίκαιο". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

327. Χρυσανθοπούλου Όλγα: "Προσπάθειες εξαίρεσης αμερικανών υπηκόων από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: η διμερείς συμφωνίες ασυλίας στο πλαίσιο του άρθρου 98 (2) του Καταστατικού της Ρώμης". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

328. Πανταζής Ευάγγελος: "Η οδηγία 2003/96/ΕΚ για τα ενεργειακά προϊόντα και η πορεία ενσωμάτωσής της στην ελληνική νομοθεσία". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

329. Κελεσίδου Ευαγγελία: "Έλεγχος ολιγοπωλίων: συλλογική δεσπόζουσα θέση και εναρμονισμένες πρακτικές των επιχειρήσεων". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

330. Μαμούχα Σοφία: "Οι αποστολές του ΟΑΣΕ και οι δράσεις τους για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αποτίμηση της λειτουργίας τους και προοπτικές". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

331. Πηνιαλίδης Αλέξανδρος: "Οι υποχρεώσεις των μελών Δ.Σ. εισηγμένης εταιρίας σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, με έμφαση στα εισηγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος)

332. Μαρκουλή Μαρία: "Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001: 2004 σε σχέση με το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS II): κίνητρα, οφέλη, συγκρίσεις". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

333. Θεοδωροπούλου Αικατερίνη: "Τρομοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα: μια δύσκολη σχέση". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

334. Κράτσης Σταύρος: "Τάσεις περιφερειοποίησης και συγκλίσεων στη Νότιο Αμερική. Περιφερειακές-υποπεριφερειακές διαστάσεις". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

335. Χαμτζούδης Νικόλαος: "Η διεθνής ευθύνη του κράτους από πράξεις ιδιωτών: νεότερες εξελίξεις". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

336. Ζωγράφου Ελένη: "Η συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Κένυα". (Επιβλ. Καθηγ. Ευαγ. Ραυτόπουλος)

337. Ζάχος Σωκράτης-Κωνσταντίνος: "Η περιβαλλοντική ασφάλεια στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι περιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου αποβλήτων και της θαλάσσιας ασφάλειας". (Επιβλ. Καθηγ. Ευαγ. Ραυτόπουλος)

338. Δάφνου-Ηλιού Μαρία-Ναταλία: "Η λήψη αποφάσεων στους διεθνείς οργανισμούς: η περίπτωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας". (Επιβλ. Καθηγ. Ευαγ. Ραυτόπουλος)

339. Πατελίδα Στυλιανή: "Η τελωνειακή ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

340. Παύλου Ελένη: "Η νεοσυντηρητική ιδεολογία στην αμερικάνικη εξωτερική πολιτική". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

341. Τασόπουλος Ηλίας: "Θεωρία συμμαχιών στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα: η περίπτωση της Μέσης Ανατολής". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

342. Τσιαντούλας Λεωνίδας: "Το ενδεχόμενο μη εσκεμμένης ελληνοτουρκικής κρίσης. Ο ρόλος της παρανόησης στη δημιουργία σημείων τριβής". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

343. Χατζηδήμος Ιωάννης: "Η καινοτομία στα οπλικά συστήματα και στα δόγματα ως πολλαπλασιαστής δυνάμεως και η επίδρασή της στη στρατηγική". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

344. Τουλούμης Ιωάννης: "Θεωρία ανταρτοπολέμου: η περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

345. Μπάτση Ζωή: "Τα joint ventures από τη σκοπιά του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

346. Κολοκούρης Σάββας: "Μικρασιατική εκστρατεία: ανάλυση της ελληνικής υψηλής στρατηγικής". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

347. Μακρυγιάννης Ηλίας: "Το διακύβευμα της απελευθέρωσης της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: περιορισμοί και προοπτικές". (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

348. Πατσαντάρα Αικατερίνη: "Τιμόρ-Λέστε: Το νεώτερο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

349. Ράπτη Μαρία: "Η εμπορία ανθρώπων και η αντιμετώπισή της στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

350. Σακελλιάδου Ζωή: "Δικαστική προστασία στην Ε.Ε: Ακροβατώντας ανάμεσα στην Ελευθερία, την Ασφάλεια και τη Δικαιοσύνη". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

351. Μιγκλής Σεραφείμ: "Η διοικητική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". (Επιβλ. Καθηγ. Αργ. Πασσάς)

352. Χατζημήτσου Μαρίζα: "Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στη σύγχρονη Ηλεκτρονική Τραπεζική και πως αυτοί προστατεύονται". (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Παπαντώνη)

353. Δημητρά Δέσποινα: "Το Διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας". (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

354. Λιακοπούλου Ανδρονίκη: "Η οικονομική διπλωματία στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών". (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Μπαμπανάσης).

355. Κυπριώτη Μαρία: "Η προοπτική ανάπτυξης ενιαίας Α.Ο.Ζ. στο χώρο της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας).

356. Φράγκος Φραγκούλης: "Περιβάλλον – Ανάπτυξη - Ασφάλεια (Περιβαλλοντικές απειλές και Εθνική Ασφάλεια στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης)". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

357. Κατάκαλου Ελένη: "Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών: Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική διάσταση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ύπαρξη σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα". (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

358. Παππάς Ιωάννης: "Η αποτροπή-πρόληψη των ενόπλων συγκρούσεων μεταξύ των κρατών. Μια διεπιστημονική προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις και στο Διεθνές Δίκαιο". (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

359. Χατζηγεωργίου Πανδώρα: «Λήψη αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων στην ελληνική εξωτερική πολιτική (Η κρίση στα Ίμια)». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλος)

360. Καναβάκης Στυλιανός: «Η σύγκρουση χαμηλής έντασης ως στρατηγική μικρών δυνάμεων». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

361. Τομπούλογλου Κωνσταντίνος: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εναλλακτική τεχνολογία για ένα αειφόρο μέλλον». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

362. Κλιαμάκη Όλγα: «Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης: Ελεγκτικός μηχανισμός και εφαρμογές». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

363. Οικονόμου Ξανθή: «Αναγκαστικές άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για λόγους δημόσιας υγείας». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

364. Σπανάκη Αριάδνη: «Η υπόθεση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στα πλαίσια του ΠΟΕ». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

365. Πιτσούλη Ειρήνη: «Το έγκλημα της γενοκτονίας στο Διεθνές Δίκαιο». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

366. Φυλακτάκη Όλγα: «Καταστολή των διεθνών εγκλημάτων – η περίπτωση της οικουμενικής δικαιοδοσίας». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

367. Κάτρη Σοφία: «Ο ρόλος των ΜηΚΟ – Μοχλός Οικονομικής Διπλωματίας». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλος)

368. Αραβίδου Άννα: «Ισλαμικός Φονταμενταλισμός και ισλαμικός εξτρεμισμός: προβληματισμοί για την ειρήνη και της ασφάλεια». (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Ευριβιάδης)

369. Δραγνέ Ελένη: «Ο ρόλος του ηγέτη στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: Κ. Καραμανλής / Α. Παπανδρέου». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλος)

370. Τσιχλάκη Ευγενία: «Η ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε. και οι επιπτώσεις της στις Ευρω-Ατλαντικές σχέσεις». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου)

371. Γαζή Εριφύλη: «Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί ως αποδέκτες της κοινοτικής αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας». (Επιβλ. Καθηγ. Η. Νικολακοπούλου – Στεφάνου)

372. Βαρβαρέσος Κωνσταντίνος: «Η βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του Ισημερινού – του Περού και της Βολιβίας». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας).

373. Χαρμαντάς Σωτήριος: «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αειφορία και Ανάπτυξη: προς μια νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

374. Βακαλόπουλος Αναστάσιος: «Η σύγχρονη προβληματική του “άγουρου” δικαίου: Soft law vs Hard law». (Επιβλ. Καθηγ. Ευ. Ραυτόπουλος)

375. Μητσακάκη Γεωργία: «Οι σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου». (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Ευριβιάδης)

376. Βλάχος Δημήτριος: «Η Ελληνική Υψηλή Στρατηγική της περιόδου 1981-1989». (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος)

377. Σουλοπούλου Σταυρούλα: «Η Ρεαλιστική Ουτοπία του Ρωλς και η ηθική κρίση στη διεθνή πολιτική». (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος)

378. Χαροκόπος Ευθύμιος: «Πτυχές της Υψηλής Στρατηγικής Ελλάδος – Τουρκίας κατά την περίοδο 1974-2005». (Επιβλ. Καθηγ. Αθ. Πλατιάς)

379. Ροδοθεάτος Γεράσιμος: «Η περιβαλλοντική προστασία του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος. Η περίπτωση των διαστημικών συντριμμιών (space debris)». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

380. Ψυρρή Βασιλική: «Ζητήματα εφαρμογής Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου μετά τη λήξη εχθροπραξιών: η περίπτωση χωρών υπό διεθνή εποπτεία». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

381. Μακρή Σοφία: «Η εκπόνηση του κανονισμού REACH - ο ρόλος των ομάδων πίεσης και των ΜΚΟ». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

382. Παπαγεωργάκη Χριστιάννα: «Οι φορολογικές διακρίσεις υπό το φως του δικαίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

383. Νασιπαϊκο Κριστίνα: «The Parallel Import of pharmaceuticals in the Single Market and the recent decision of the CFI in the Glaxo case (T-168/01)». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

384. Λεωνίδου Πέτρος: «Σχέσεις Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου: η άμεση ισχύς των διεθνών συνθηκών που συνομολογεί η Ε.Κ. με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στην κοινοτική έννομη τάξη». (Επιβλ. Καθηγ. Κ.  Στεφάνου).

385.Δημάδης Αθανάσιος: «Η στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ: το ορόσημο της 11ης Σεπτεμβρίου». (Επιβλ. Καθηγ. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου).

386. Γιαβρόγλου Μαριάννα: «Οι πολιτικές στοχεύσεις της Ε.Κ. στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης ενόψει των προγραμμάτων δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης- case study: Γεωργία, Ουκρανία, Μαρόκο, Τυνησία». (Επιβλ. Καθηγ. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου)

387. Βλασερού Μαρία: «Ο εσωτερικός έλεγχος στο τραπεζικό σύστημα». (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

388. Αγαλόπουλος Παναγιώτης: «Η αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία του άρθρου 22 στον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι (44/2001)». (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Παπαντώνη)

389. Κουμουτσάκου Μαρία: «Οι συμβάσεις παραχώρησης από τη σκοπιά των κοινοτικών ρυθμίσεων και χρηματοδοτικών μηχανισμών». (Επιβλ. Καθηγ. Κ.  Στεφάνου).

390. Παυλοπούλου Βασιλεία: «Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας).

391. Ελευθεριάδου Μαρίνα: «Από την “Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης” στην “Παλαιστινιακή Αρχή”. Η επιρροή του διεθνούς και περιφερειακού συστήματος στη μετεξέλιξη του παλαιστινιακού κινήματος». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

392. Παντζαρτζή Ελένη: «Πυρηνική στρατηγική του Ιράν: Πυρηνική αποτροπή και εθνική επιβίωση». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

393. Φυτιλή Αλεξάνδρα: «Η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως μέλους στους διεθνείς οργανισμούς υπό το πρίσμα της νομολογίας». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

394. Μαγγανιά Ανδριάννα: «Ο θεσμός της πολιτικής αιρεσιμότητας στις δύο τελευταίες διευρύνσεις της ΕΕ. Η σημασία του στην πορεία ένταξης νέων μελών - η περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

395. Κορίζη Μαρία: «Διαχείριση κρίσεων: η περίπτωση των πυραύλων της Κούβας». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

396. Τσιανάκας Νικόλαος: «Η Υψηλή στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Ψυχρό πόλεμο: βασικές στάσεις και παραδοχές». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

397. Μπούρα Αγγελική: «Η αναβάθμιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα από τις διοργανικές συμφωνίες». (Επικ. Καθηγ. Α. Πασσάς).

398. Μουρατιάν Φιλοθέη-Άλκηστη: «Κρατικές ενισχύσεις και ηλεκτροπαραγωγή». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

399. Κυριακίδης Μιχαήλ: «Το νομικό πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

400. Τριανταφύλλου Αθανάσιος: «Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ: η θέση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οι τάσεις της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και των πολιτικών ελίτ». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

401. Βρετού Βασιλική: «Ο ρόλος και η συμβολή του κοινοτικού και εθνικού διαμεσολαβητή, κυρίως στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής προστασίας». (Επιβλ. Καθηγ. Ευαγ. Ραυτόπουλος)

402. Φέτση Όλγα: «Η αρχή του «flexicurity». Ο ρόλος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και του κράτους στην υλοποίηση της αρχής αυτής». (Επιβλ. Καθηγ. Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου)

403. Νίππη Αμαλία: «Η αμερικανική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα από το 1974 έως σήμερα». (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Ευρυβιάδης)

404. Σέργης Παναγιώτης: «Εξωθεσμικές παρεμβάσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ μετά τον Β’ Π.Π. Είναι δυνατός ο αντικειμενικός προσδιορισμός του εθνικού συμφέροντος;». (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Ευριβιάδης)

405. Γαρυφάλλου Μαρία: «Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά. Η ελληνικοί χερσαίοι και υποθαλάσσιοι αρχαιολογικοί θησαυροί». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας).

406. Αθανασοπούλου Μαρία: «Προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης Λατινικής Αμερικής. Η περίπτωση της Βολιβίας». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

407. Γεωργακοπούλου Βιολέττα: «Η συνεργασία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών περιφερειακών οργανισμών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Η περίπτωση του ΝΑΤΟ». Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

408. Πόγκα Ελένη: «Ρομά και ανθρώπινα δικαιώματα: Διεθνής και εθνική προσέγγιση». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

409. Παπαϊωάννου Μαρία: «Εξωσυμβατικοί μηχανισμοί προαγωγής, προστασία και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου (λειτουργία, αποτελεσματικότητα και νέες προκλήσεις)». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

410. Αδάμου Παρασκευή: «Η διεθνής οργάνωση και η τρομοκρατία. Η διελκυστίνδα ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

411. Αλεξίου Γεωργία: «Τρομοκρατία και αερομεταφορές: Ανθρώπινη ασφάλεια και δικαιώματα του ανθρώπου». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

412. Πέτση Ουρανία: «Μέθοδοι διάθεσης και αξιοποίησης απορριμμάτων: Η ευρωπαϊκή ενιαία στρατηγική για τη διαχείριση των απορριμμάτων – η ελληνική νομοθεσία και σχεδιασμός». (Επιβλ. Καθηγ. Ευαγ. Ραυτόπουλος)

413. Καλπογιάννη Μαρία: «Περιβαλλοντική υποβάθμιση των περιφερειακών θαλασσών – η περίπτωση της Βαλτικής θάλασσας». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

414. Παπανικολάου Αλεξία: «Αναπτυξιακές προοπτικές και περιβάλλον στις αφρικανικές χώρες πρώην γαλλικής επιρροής». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

415. Τσακίρη Παναγιώτα: «Ευρωπαϊκή Ένωση και ήπιες μορφές ενέργειας. Τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (10/1/2007) και οι προοπτικές απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες. Ο νέος σχεδιασμός για την προώθηση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

416. Χατζηστέργου Αρετή-Ελευθερία: «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας: Η επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

417. Φιλάνδρα Χριστίνα-Σταυρούλα: «Θεωρία συμμαχιών: η περίπτωση της άτυπης συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ στην κρίση του 1973». (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ήφαιστος)

418. Κόκκινος Κωνσταντίνος: «Το κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

419. Ουσταμπασίδου Μαρία: «Η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για την ενδυνάμωση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης: Κριτική προσέγγιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και προτάσεις για την ίδρυση ενός Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

420. Γκούντρα Δήμητρα: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες: Το παράδειγμα του E-twinning και της ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

421. Χειρακάκη Εμμανουέλα: «Η διακυβέρνηση δια της εμπειρογνωμοσύνης μέσα από τις ευρωπαϊκές αρχές παροχής επιστημονικής στήριξης: προβλήματα διαφάνειας και ανεξαρτησίας και η συνεισφορά τους στη νέα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση μέσα από την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμάκων (EMEA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

422. Φρούντζου Ελένη: «Αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές μικρών αναπτυσσόμενων κρατών στην Ασία: οι περιπτώσεις της Σρι Λάνκα και της Μαλαισίας». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας)

423. Πανουργιά Ναταλία: «Το ύπατο έγκλημα: Η γενοκτονία στο διεθνές δίκαιο». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

424. Γκουτζιούλης Αθανάσιος: «Περί διαφορετικής αντίληψης της ηθικής και του ρόλου της στις διεθνείς σχέσεις μέσα από την προβληματική του Alain Badiou: Η περίπτωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά την 9/11». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

425. Γερολυμάτου Κωστούλα: «Η έννοια της μονομερούς επέμβασης στις περιπτώσεις του Αφγανιστάν και του Ιράκ. Η συμβολή του Ο.Η.Ε (Συμβούλιο Ασφαλείας) και η αποτίμηση του ρόλου του». (Επιβλ. Καθηγ. Ειρ. Χειλά).

426. Δασκαλάκης Ιπποκράτης: «Το εθνοτικό και θρησκευτικό μωσαϊκό στην Τουρκία και η επίδρασή του στην εξωτερική πολιτική της». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

427. Ψυχάρη Ειρήνη: «Το δόγμα Μπους: από την αποτροπή και την ανάσχεση στην προληπτική επίθεση». (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Ευρυβιάδης)

428. Ανδρεσάκης Παναγιώτης: «Ο αναδυόμενος ρόλος των Κεφαλαίων Κυρίαρχου Πλούτου (Sovereign Wealth Funds) στην παγκόσμια οικονομία». (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ρουμελιώτης).

429. Γκουζούμα Σοφία: «Το Ζήτημα της Ενεργειακής Ασφάλειας και η Αμερικανική Πολιτική μετά το Τέλος του Ψυχρού Πολέμου». (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ρουμελιώτης).

430. Καρατζή Καλλιόπη: «Ο ρόλος της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία. Η παρούσα κατάσταση και οι προκλήσεις του μέλλοντος». (Επιβλ. Καθηγ. Π. Ρουμελιώτης).

431. Δήμα Ελένη: «Παγκόσμιες κεφαλαιακές ροές & νεο-κρατικός προστατευτισμός». (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Παπάζογλου).

432. Μπαρρέ Αναστασία: «Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις κάτω από το πρίσμα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.)». (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Παπάζογλου).

433. Παρασκευοπούλου Καλλιρρόη: «Οι πολυεθνικές εταιρίες στην Κίνα: η επιρροή των πολυεθνικών στην ανάπτυξη της Κίνας και η επιρροή της Κίνας στην ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιριών». (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Παπάζογλου).

434. Γκούβα Ελένη: «Η έννοια του καταναλωτή στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο – Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές». (Επιβλ. Καθηγ. Μ. Παπαντώνη).

435. Πόγκα Νεστωρία: «Η προστασία των εδαφικών πόρων και η καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης: διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο». (Επιβλ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας).

436. Σπυροκώστα Μαρία: «Ένοπλες συρράξεις και εμπόλεμα μέρη στο σύγχρονο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο – Προσεγγίσεις στο πεδίο εφαρμογής τους». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

437. Δαπουδάνη Αικατερίνη: «Οι θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία και οι επιπτώσεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

438. Καμπεγκέλε – Κανουμπέτσι Ματθαίος: «Le role des organisations internationales pour le maintien de la paix et la securite en Afrique». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

439. Κατσαούνη Βασιλική – Χριστίνα: «Δικαιώματα μειονοτήτων και ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία σήμερα και ο ρόλος τους στην ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης)

440. Κωνσταντάρας Αναστάσιος: «Πόλεμος κατά των τρομοκρατών ή η τρομοκρατία του πολέμου; Η σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου κατά το διεθνές δίκαιο – Οι σύγχρονες προκλήσεις για το διεθνές δίκαιο χρήσης βίας και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο». (Επιβλ. Καθηγ. Στ. Περράκης).

441. Εμιρζάς Νικόλαος: «Η εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου)

442. Φασούλης Κωνσταντίνος: «Abuse of Dominance: The Microsoft ligitations – A comparative Analysis». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

443. Σταματιάδης Θεοφάνης: «Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής μέσω της συνεργασίας της Mercosur με την Ευρωπαϊκή Ένωση». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

444. Τζουάνος Νικόλαος: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

445. Moric Azra: «Environment and sustainable development of the Bosnia and Herzegovina and approaching to the European Union». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

446. Μαυροπούλου Σοφία: «Θεσμικό πλαίσιο και πολιτική για την περιβαλλοντικά ορθή αποσυναρμολόγηση πλοίων». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

447. Γεωργακοπούλου Εμμανουέλα: «Η ατυχηματική ρύπανση των πλοίων ως παράγων ανάπτυξης διεθνούς θεσμικού καθεστώτος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

448. Πασπάτη Εριφύλη: «Κλιματικές αλλαγές και αναπτυσσόμενος κόσμος: Ο ρόλος των ισχυρών αναπτυσσόμενων χωρών (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία) στη μετά-Κιότο εποχή». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

449. Κουρτέση Ευτυχία: «Διεθνολογική ανάλυση της σύγκρουσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό». (Επιβλ. Καθηγ.: Χ. Παπασωτηρίου).

450. Κόντης Αλέξανδρος: «Αστικά στερεά απόβλητα σε ΕΕ και Ελλάδα: το θεσμικό πλαίσιο, η ανακύκλωση και οι δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

451. Νικολοπούλου Βασιλική: «Το τουρκικό πολιτικό σύστημα, από την ίδρυση της Πρώτης Τουρκικής Δημοκρατίας μέχρι τις μέρες μας, υπό το πρίσμα της θεωρίας των κομματικών συστημάτων». (Επιβλ. Καθηγ.: Α. Διαμαντόπουλος).

452. Πολυβίου Αικατερίνη: «Νομισματική πολιτική και χρηματοπιστωτικές κρίσεις: η περίπτωση της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α.». (Επιβλ. Καθηγ.: Α. Μαστρογιάννης).

453. Νικολάκου Μυρτιδιώτισσα: «Ινδία-Πακιστάν ως περιφερειακό υποσύστημα ασφάλειας». (Επιβλ. Καθηγ.: Χ. Παπασωτηρίου).

454. Χύσα Έλτον: «Το ζήτημα των επιπέδων της ανάλυσης στις διεθνείς σχέσεις. Περιπτωσιολογική μελέτη: η ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ». (Επιβλ. Καθηγ.: Χ. Παπασωτηρίου).

455. Μιχαλάτου Πολυξένη: «Η διασυνοριακή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. Η περίπτωση του Πάρκου των Πρεσπών». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

456. Ανδρίτσου Ηλιάνα: «Οι Παγκόσμιες Μακροοικονομικές Ανισορροπίες: επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία». (Επιβλ. Καθηγ.: Α. Μαστρογιάννης).

457. Γραβάνη Όλγα: «Οι φαρμακευτικές πατέντες και τα αντίγραφα φάρμακα (GENERICS) υπό το πρίσμα της Συμφωνίας TRIPS του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου». (Επιβλ. Καθηγ.: Χρ. Παπάζογλου).

458. Φραγκόγιαννη Αγγελική: «Προοπτικές και ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την απελευθέρωση των τριών πυλώνων του διεθνούς εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ: Γεωργία, Βιομηχανικά προϊόντα, Υπηρεσίες». (Επιβλ. Καθηγ.: Χρ. Παπάζογλου).

459. Κιοσέ Χαραλαμπία: «Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Θεσμικά και οικονομικά ζητήματα. Η περίπτωση της Κίνας». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

460. Παπαδοπούλου Αδαμαντία-Ελένη: «Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των άμεσων εθνικών στρατηγικών επιλογών Ελλάδας και Τουρκίας μετά την εισβολή στην Κύπρο (1974-1981)». (Επιβλ. Καθηγ.: Χ. Παπασωτηρίου).

461. Νικολόπουλος Ιωάννης: «Ο Α’ Πόλεμος της βιομηχανικής εποχής: στρατηγική ανάλυση αμερικανικού εμφυλίου πολέμου». (Επιβλ. Καθηγ.: Χ. Παπασωτηρίου).

462. Κυριακουλόπουλος Δημήτριος: «Η περίοδος αναβίωσης του Ψυχρού Πολέμου (1980-1989) και η συμβολή της στη λήξη του». (Επιβλ. Καθηγ.: Μ. Ευρυβιάδης).

463. Πασχοπούλου Ντανούτα-Μαρία: «Οι συνέπειες των Πολέμων του Κόλπου στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και το κουρδικό ζήτημα». (Επιβλ. Καθηγ.: Μ. Ευρυβιάδης).

464. Οικονομάκος Χρήστος: «Προοπτικές συγχώνευσης των διεθνών περιβαλλοντικών καθεστώτων για το όζον και την κλιματική αλλαγή». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

465. Στιβακτά Μαρία: «Οικονομικά εργαλεία για την κλιματική αλλαγή. Η ελληνική εμπειρία». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

466. Ροζακή Πολυξένη: «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις χώρες του Μεσογειακού Βορρά και του Μεσογειακού Νότου: Οι περιπτώσεις της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Αιγύπτου και του Μαρόκο». (Επιβλ. Καθηγ.: Ευαγ. Ραυτόπουλος).

467. Γιαμαρέλου Χρυσούλα: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική: Η πρόκληση της συνοχής». (Επιβλ. Καθηγ.: Κ. Στεφάνου).

468. Γαλανοπούλου Μαρία: «Η διοίκηση ομίλων επιχειρήσεων». (Eπιβλ. Καθηγ. Μ. Παπαντώνη).

469. Δήμου Αικατερίνη: «Τρόποι χρηματοδότησης Α.Ε.: αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τιτλοποίηση απαιτήσεων». (Επιβλ. Καθηγ.: Μ. Παπαντώνη).

470. Μαζιώτη Παγώνα: «Η διάσπαση ανωνύμων εταιριών και η απόσχιση κλάδου ή τμήματος επιχείρησης, σύμφωνα με το κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο». (Επιβλ. Καθηγ.: Μ. Παπαντώνη).

471. Βαρσάμη Ευαγγελία: «Η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα της αγωγιμότητας και της αυτοεκτελεστότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων». (Επιβλ. Καθηγ.: Κ. Στεφάνου).

472. Βρύση Κωνσταντίνα: «Το δικαίωμα των υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη-Η περίπτωση των μεταναστών δεύτερης γενιάς και των αιτούντων άσυλο». (Επιβλ. Καθηγ.: Η. Νικολακοπούλου-Σταφάνου).

473. Πελέκη Βαρβάρα: «Η κοινοτικοποίηση των εθνικών αρμοδιοτήτων. Η περίπτωση της προστασίας των ανηλίκων στο Internet και τον Ενιαίο Οπτικοακουστικό Χώρο». (Επιβλ. Καθηγ.: Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου).

474. Τσίπηρα Παναγιώτα: «Κοινωνικό κράτος και υπήκοοι τρίτων χωρών: η επιδοματική πολιτική και οι υπηρεσίες υγείας αναφορικά με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο». (Επιβλ. Καθηγ.: Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου).

475. Βέρρας Νικόλαος: «Εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στα συστήματα καρτών πληρωμής (πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες). (Επιβλ. Καθηγ. Χρ. Γκόρτσος).

476. Ράπτης Αθανάσιος: «Η προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών». (Επιβλ. Καθηγ.: Χρ. Γκόρτσος).

477. Μπελιτσιώτης Κωνσταντίνος: «Η κανονιστική συμμόρφωση στα πιστωτικά ιδρύματα». (Επιβλ. Καθηγ.: Χρ. Γκόρτσος).

478. Παντελή Ευφροσύνη: «Η προοπτική δημιουργίας ενιαίας υπερεθνικής εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κοινότητα». (Επιβλ. Καθηγ.: Χρ. Γκόρστος).

479. Παπαθεοδώρου Βασιλική: «Ελευθερία εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/48/ΕΚ και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ». (Επιβλ. Καθηγ.: Χρ. Γκόρτσος).

480. Καλλίτση Βασιλική: «Η κοινοτική πολιτική στην ενυπόθηκη πίστη». (Επιβλ. Καθηγ.: Χρ. Γκόρτσος).

481. Μιμηκοπούλου Δήμητρα: «Ζητήματα μικτής μετανάστευσης: τετραγωνίζοντας τον κύκλο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο». (Eπιβλ. Καθηγ.: Στ. Περράκης).

482. Στρατομήτρος Λαοκράτης: «Η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης στο Μεσοπόλεμο». (Επιβλ. Καθηγ.: Μ. Ευρυβιάδης).

483. Νάτση Ελένη: «Η ενεργειακή διπλωματία στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή». (Επιβλ. Καθηγ.: Στ. Μπαμπανάσης).

484. Κολλάρος Βασίλειος: «Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) ως περίπτωση ανταρτοπολέμου». (Επιβλ. Καθηγ.: Χ. Παπασωτηρίου).

485. Μαρτζούκος Βασίλειος: «Ελληνική ναυτική στρατηγική έναντι Τουρκίας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον». (Επιβλ. Καθηγ.: Χ. Παπασωτηρίου).

486. Φυλαχτέ Βασιλική: «Η “ευθύνη προστασίας”: ένας νέος θεσμός του Διεθνούς Δικαίου. Ζητήματα εφαρμογής και προοπτικές». (Επιβλ. Καθηγ.: Στ. Περράκης).

487. Παπαγιώτης Αντώνιος-Μάριος: «Η μετεξέλιξη της τρομοκρατίας από τους Ιακωβίνους στην Αλ Κάιντα»». (Επιβλ. Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου).

488. Πανταζή Δέσποινα: «Η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και το κίνημα των καταναλωτών». (Επιβλ. Καθηγ. Κ. Στεφάνου).

489. Πατσαλιά Αρετή-Τάνια: «Οι αυτόχθονες λαοί κατά το Διεθνές Δίκαιο». (Επιβλ. Καθηγ.: Στ. Περράκης).

490. Λυμπεροπούλου Ηλέκτρα: «Βασανιστήρια, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση και Ευρωπαϊκή Δημόσια Τάξη. Συγκλίσεις και αποκλίσεις στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, με έμφαση στην Ελλάδα». (Επιβλ. Καθηγ.: Στ. Περράκης).

491. Λυγκώνη Αικατερίνη: «Αθλητισμός και περιβάλλον: η προοπτική διοργάνωσης “πράσινων” μεσογειακών αγώνων Βόλος/Λάρισα 2013». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

492. Μουτσογιάννη Ειρήνη: «Περιβάλλον και επιχειρήσεις: Σύγχρονη επιχειρηματική αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

493. Καταντωνάκης Εμμανουήλ: «Ειρηνικές χρήσεις της Πυρηνικής Ενέργειας ως εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη». (Επιβλ. Καθηγ.: Γρ. Τσάλτας).

494. Καλλία Μαρία: «Τα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου-Τριβές και προοπτικές». (Επιβλ. Καθηγ.: Στ. Περράκης).

 


 
blank area
blank area
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
ΙΔΙΣ
 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
ΚΕΤ
 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης
ΕΚεΠΕΚ
 

 

Mediterannean Programme for International Environmental Law & Negotiation
MEPIELAN

ECEFIL
ECEFIL

 

Ελληνική Πανεπιστημακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΕΠΕΕΣ
 

Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
ΕΕΔΔκΔΣ
 

Ένωση Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΕΝΕΕΣ
 

Εταιρία Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών
ΕΚΟΜΕ
 
blank area blank area blank area

Κτήριο Πρυτανείας Νεόκτηστο Κτήριο Αίθουσα Συγκλήτου Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα Αίθουσα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γυάλινο Κτήριο