>>>> Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
blank area
Λογότυπο Παντείου
  Αρχείο Ανακοινώσεων
blank areaΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
blank area
blank area
blank area
blank areaΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
blank area
blank area
blank area
blank areaΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
blank area
blank area
blank areaΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
blank area
blank areaΔιεθνές Δίκαιο και Διπλωματικέςblank areablank areablank areablank areaΣπουδές
blank area
blank areaΔιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές blank areablank areablank areaΣπουδές
blank area
blank areaΔιεθνές Οικονομικό, blank areablank areablank areablank area
blank areablank areaΧρηματοοικονομικό και
blank areablank areaΤραπεζικό Δίκαιο
blank area
blank areaΕυρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική blank areablank areablank areablank area(Πρόγραμμα Jean Monnet)
blank area
blank areaΠεριβαλλοντική Διακυβέρνηση και
blank areablank area Βιώσιμη Ανάπτυξη
blank areablank area(Πρόγραμμα Jean Monnet)
blank area
blank areaΔιεθνής Πολιτική Οικονομία
blank area
blank area
blank areaΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
blank area
blank area
blank areaΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
blank area
blank area
blank area
blank areaΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Μ.Σ.
blank area
blank area
blank areaΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ.
blank area
blank area
blank areaΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
blank area
blank area
blank areaΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
blank area
blank area
blank areaΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
blank area
blank area
blank areaΑΙΤΗΣΕΙΣ
blank area
blank area
   
 

 

blank area


- Ανακοίνωση αιτήσεων που έγιναν αρχικώς δεκτές α.έ. 2003 - 2004
- Ανακοίνωση για ημερομηνίες συνεντεύξεων α.έ. 2003 - 2004
- Επιτυχόντες εξέτασης αγγλικής και γαλλικής γλώσσας α.έ. 2003 - 2004
- Επιτυχόντες προφορικής εξέτασης στο Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσεων α.έ. 2003 - 2004
- Επιτυχόντες προφορικής εξέτασης στο Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές α.έ. 2003 - 2004
- Επιτυχόντες προφορικής εξέτασης στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση και Πολιτική α.έ. 2003 - 2004
- Επιτυχόντες προφορικής εξέτασης στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές α.έ. 2003 - 2004
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  
- Kαταληκτική ημερομηνία κατάθεσης διπλωματικών εργασιών
- Πρόγραμμα Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακού Προγράμματος
- Πρόγραμμα Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 
- Τελικοί Επιτυχόντες της Δαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών α.έ. 2003 - 2004
- Ημερομηνίες και ώρες εγγραφών πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών / Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν

 

- Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Νοεμβρίου 2003

- Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου α.ε. 2003-2004

- Ανακοίνωση αιτήσεων που κατατέθηκαν για το α.έ. 2004 - 2005
- Ανακοίνωση για την προκαταρκτική εξέταση των πτυχιούχων των Τμημάτων και Κατευθύνσεων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ιστορίας και Μετάφρασης και Διερμηνίας, σύμφωνα με το άρθρο 3§2 του Κανονισμού του ΠΜΣ.
- Ανακοίνωση για ημερομηνίες εξέτασης αγγλικής και γαλλικής γλώσσας
- Ανακοίνωση των ημερομηνιών πραγματοποίησης της προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 3§2 του Κανονισμού του ΠΜΣ.
- Ανακοίνωση των αιτήσεων που γίνονται ΑΡΧΙΚΩΣ ΔΕΚΤΕΣ
- Ανακοίνωση των ημερομηνιών πραγματοποίησης των συνεντεύξεων
- Ανακοίνωση των επιτυχόντων στην εξέταση της ΑΓΓΛΙΚΗΣ ή ΓΑΛΛΙΚΗΣ γλώσσας της ειδίκευσης "Ευρωπαϊκή Διοίκηση και Πολιτική"
- Ανακοίνωση των επιτυχόντων της ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ εξέτασης της ειδίκευσης "Ευρωπαϊκή Διοίκηση και Πολιτική"
- Ανακοίνωση των επιτυχόντων στην εξέταση της ΑΓΓΛΙΚΗΣ ή ΓΑΛΛΙΚΗΣ γλώσσας και στις 4 ειδικεύσεις
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Αλλαγή στην ώρα της Συνένετυξης στην ειδίκευση "Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές"
- Ανακοίνωση των επιτυχόντων της ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ εξέτασης της ειδίκευσης "Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές"
- Ανακοίνωση των επιτυχόντων της ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ εξέτασης της ειδίκευσης "Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές"
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμός νέας ημερομηνίας για τη Συνέντευξη στην ειδίκευση "Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσεων στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον"
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  
- Ανακοίνωση των επιτυχόντων στην διαδικασία της Συνέντευξης

 
- Ανακοίνωση προς τους αρχικώς προεπιλεγέντες υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης "Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές"
- Ανακοίνωση προς τους αρχικώς προεπιλεγέντες υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης "Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσων στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον"

 
- Ανακοίνωση της ημερομηνίας εξέτασης των αρχικώς προεπιλεγέντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδίκευσης "Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές"
- ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ: Οι εξετάσεις των αρχικώς προεπιλεγέντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδίκευσης "Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές" θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
 

 
- Ανακοίνωση της ημερομηνίας εξέτασης των αρχικώς προεπιλεγέντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδίκευσης "Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσων στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον"

 
- Τελικά αποτελέσματα της συμπληρωματικής εξέτασης της ειδίκευσης "Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσων στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον" για το α.έ. 2004 - 2005
- Τελικοί επιτυχόντες της ειδίκευσης "Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσων στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον" για το α.έ. 2004 - 2005

 
- Τελικός πίνακας επιτυχόντων του Π.Μ.Σ. για το α.έ. 2004 - 2005
- Ανακοίνωση για τις εγγραφές και την τελετή υποδοχής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών

 
- Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των μαθημάτων του νέου α.έ. θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2004.
 

 
- Χειμερινό Πρόγραμμα Διδασκαλίας α.έ. 2004 - 2005

 

blank area
blank area
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
ΙΔΙΣ
 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
ΚΕΤ
 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης
ΕΚεΠΕΚ
 

 

Mediterannean Programme for International Environmental Law & Negotiation
MEPIELAN
 

Ελληνική Πανεπιστημακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΕΠΕΕΣ
 

Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
ΕΕΔΔκΔΣ
 

Ένωση Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΕΝΕΕΣ
 

Εταιρία Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών
ΕΚΟΜΕ

 

 
blank area blank area blank area

Κτήριο Πρυτανείας Νεόκτηστο Κτήριο Αίθουσα Συγκλήτου Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα Αίθουσα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γυάλινο Κτήριο